Milan Buljan 7.a

MATEMATIKA    U    NASTAVI

Click here to edit subtitle

Listići za dodatnu nastavu :

Test za ponavljanje naučenog gradiva iz 5. i početkom 6. razreda.

Dodatni listić koji nam govori o magičnim kvadratima.

Dodatni listić koji nam govori o izračunu određenog skupa brojeva.

Dodatni listić koji nam govori o određivanju brojeva s uvjetom.

Dodatni listić koji nam govori o dokazivanju.

Dodatni listić koji nam govori o sili otpora i protuotpora.

Dodatni listić koji nam govori o postavljanju jednadžbi na zadatke.

Dodatni listić koji nam govori o kutovima između kazaljki na satu.

Dodatni listić koji nam govori o točkama i dužinama na pravcu.

Provjerite koliko ste naučili u prvih 5 listića.

Priprema učenika za festival matematike.