Milan Buljan 7.a

MATEMATIKA    U    NASTAVI

Click here to edit subtitle

Nastava u 5. razredu :

           RAZLOMCI:

Ukratko najvažnije o razlomcima.

           DECIMALNI BROJEVI:

           SKUPOVI TOČAKA:

O kvadratu i njegovom skupu točaka.

           OPSEG I POVRŠINA:

Ponešto o mjernim jedinicama.

Test o mjernim jedinicama

           DJELJIVOST BROJEVA:

Djljivost broja s 2,3,5,6, ...

           PRIRODNI BROJEVI.

O najmanjem zajedničkom višekratniku.

O najvećem zajedničkom djelitelju.